Nets

(NETS)
ISIN: DK0060745370

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Q1 2017Q2 20169M 2016Q3
Nettoomsætning 3.816 1.897 1.919 5.475 1.888
EBIT 688 294 394 619 180
Resultat før skat (EBT) 587 233 354 -984 -1.062
Nettoresultat 535 202 333 -807 -831
Særlige poster -124 -84 -40 -542 -298
EBITDA før særlige poster 1.316 626 690 1.943 746
Eksterne omkostninger -940 -473 -467 -1.314 -415
Personaleomkostninger -1.070 -544 -526 -1.498 -492
Vareforbrug -490 -254 -236 -720 -235
Finansielle indtægter 115 103 13 573 51
Finansielle omkostninger -216 -164 -53 -2.176 -1.293
Af- og nedskrivninger -504 -248 -256 -782 -268
EBITDA 1.192 542 650 1.401 448
Aktionærers andel af resultat 533 199 334 -804 -821
Finansielle poster (netto) -101 -61 -40 -1.603 -1.242

Balance

  2017H1 2017Q1 2017Q2 20169M 2016Q3
Egenkapital 10.078 9.966 10.078 9.603 9.603
Egenkapital (aktionærers andel) 9.899 9.788 9.899 9.413 9.413
Aktiekapital 200 200 200 200 200
Passiver i alt (balancesum) 26.779 27.196 26.779 27.511 27.511
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.122 7.665 7.122 7.959 7.959
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.579 9.565 9.579 9.949 9.949
Immaterielle aktiver 18.958 18.806 18.958 19.109 19.109
Materielle aktiver 384 384 384 293 293
Finansielle aktiver 591   591 631 631
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 19.933 19.802 19.933 20.033 20.033
Vare- og driftsbeholdninger 51 45 51 84 84
Likvide beholdninger 1.792 1.345 1.792 2.775 2.775
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.846 7.394 6.846 7.478 7.478
Aktiver i alt 26.779 27.196 26.779 27.511 27.511
Minoriteter (egenkapital) 179 178 179 190 190
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 16.701 17.230 16.701 17.908 17.908

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Q1 2017Q2 20169M 2016Q3
EBITDA-margin f.s.p. 34,50 33 36 35,50 39,50
EBIT-margin 18 15,50 20,50 11,30 9,50
EBITDA-margin 31,20 28,60 33,90 25,60 23,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017H1 2017Q1 2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -950 -884 -66 212 14
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -625 -241 -384 67 -2.099
Pengestrøm fra driften 1.208 154 1.054 -806 2.644

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.