Nets

(NETS)
ISIN: DK0060745370

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Q3 2016Q4 2016Y
Nettoomsætning 1.897 5.475 1.888 1.910 7.385
EBIT 294 619 180 324 943
Resultat før skat (EBT) 233 -984 -1.062 288 -696
Nettoresultat 202 -807 -831 223 -584
Særlige poster -84 -542 -298 -87 -606
EBITDA før særlige poster 626 1.943 746 676 2.619
Eksterne omkostninger -473 -1.314 -415 -455 -1.769
Personaleomkostninger -544 -1.498 -492 -536 -2.034
Vareforbrug -254 -720 -235 -243 -963
Finansielle indtægter 103 573 51   602
Finansielle omkostninger -164 -2.176 -1.293   -2.241
Af- og nedskrivninger -248 -782 -268 -112 -1.070
EBITDA 542 1.401 448 612 2.013
Aktionærers andel af resultat 199 -804 -821 223 -601
Finansielle poster (netto) -61 -1.603 -1.242 -46 -1.639

Balance

  2017Q1 20169M 2016Q3 2016Q4 2016Y
Egenkapital 9.966 9.603 9.603 9.806 9.806
Egenkapital (aktionærers andel) 9.788 9.413 9.413 9.605 9.605
Aktiekapital 200 200 200 200 200
Passiver i alt (balancesum) 27.196 27.511 27.511 28.299 28.299
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.665 7.959 7.959 8.186 8.186
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.565 9.949 9.949 10.307 10.307
Immaterielle aktiver 18.806 19.109 19.109 18.918 18.918
Materielle aktiver 384 293 293 383 383
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 19.802 20.033 20.033 19.935 19.935
Vare- og driftsbeholdninger 45 84 84 66 66
Likvide beholdninger 1.345 2.775 2.775 1.869 1.869
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.394 7.478 7.478 8.364 8.364
Aktiver i alt 27.196 27.511 27.511 28.299 28.299
Minoriteter (egenkapital) 178 190 190 201 201
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 17.230 17.908 17.908 18.493 18.493
Finansielle aktiver   631 631 634 634
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   845 845 801 801

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Q3 2016Q4 2016Y
EBITDA-margin f.s.p. 33 35,50 39,50 35,40 35,50
EBIT-margin 15,50 11,30 9,50 17 12,80
EBITDA-margin 28,60 25,60 23,70 32 27,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       33,90 34,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       34,70  

Pengestrøm

  2017Q1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -884 212 14
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -241 67 -2.099
Pengestrøm fra driften 154 -806 2.644

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.