Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 1.885 6.924 10.237 3.313 2.903
Bruttoresultat 377 1.459 2.126 667 591
EBIT 211 917 1.421 504 433
Resultat før skat (EBT) 214 829 1.287   411
Nettoresultat 160 622 965 458 309
EBITDA 301 1.225 1.826 602 527
Forsknings- og udviklingsomkostninger -42 -184 -227   -54
Aktionærers andel af resultat 160 622 965   309
Finansielle poster (netto) 3 -32 -33   -2
Særlige poster          
Administrationsomkostninger -62 -215 -288   -63
Salgs- og distributionsomkostninger -62 -143 -190   -41
Finansielle indtægter     56    
Finansielle omkostninger     -89    

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 3.308 3.073 3.190 3.190 3.073
Egenkapital (aktionærers andel) 3.308 3.073 3.190 3.190 3.073
Aktiekapital 30 30 30 30 30
Passiver i alt (balancesum) 10.267 9.337 9.931 9.931 9.337
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.830 5.278 5.627 5.627 5.278
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.129 986 1.114 1.114 986
Immaterielle aktiver 839 784 828 828 784
Materielle aktiver 1.301 1.350 1.329 1.329 1.350
Finansielle aktiver 739 423 729 729 423
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.879 2.557 2.886 2.886 2.557
Vare- og driftsbeholdninger 2.693 2.374 1.985 1.985 2.374
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 840 1.320 1.038 1.038 1.320
Likvide beholdninger 3.487 2.612 3.550 3.550 2.612
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.388 6.780 6.950 6.950 6.780
Aktiver i alt 10.267 9.337 9.931 9.931 9.337
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.959 6.264 6.741 6.741 6.264

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 11,20 13,20 13,90 15,20 14,90
EBITDA-margin 16 17,70 17,80 18,20 18,20
Bruttomargin/dækningsgrad 20 21,10 20,80 20,10 20,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     32,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     32,60    

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -55 -339 -611 -122 -222
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 12 -391 -817 -113 -96
Pengestrøm fra driften -4 580 2.181 268 426

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.