Vestas Wind Systems

(VWS)
ISIN: DK0010268606

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 2.206 1.885 4.091 6.924 10.237
Bruttoresultat 484 377 861 1.459 2.126
EBIT 279 211 490 917 1.421
Resultat før skat (EBT) 247 214 461 829 1.287
Nettoresultat 186 160 346 622 965
EBITDA 398 301 699 1.225 1.826
Forsknings- og udviklingsomkostninger -85 -42 -127 -184 -227
Aktionærers andel af resultat 186 160 346 622 965
Finansielle poster (netto) -11 3 3 -32 -33
Særlige poster          
Administrationsomkostninger -68 -62 -130 -215 -288
Salgs- og distributionsomkostninger -52 -62 -114 -143 -190
Finansielle indtægter         56
Finansielle omkostninger         -89

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 3.142 3.308 3.142 3.073 3.190
Egenkapital (aktionærers andel) 3.142 3.308 3.142 3.073 3.190
Aktiekapital 29 30 29 30 30
Passiver i alt (balancesum) 10.198 10.267 10.198 9.337 9.931
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.906 5.830 5.906 5.278 5.627
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.150 1.129 1.150 986 1.114
Immaterielle aktiver 845 839 845 784 828
Materielle aktiver 1.247 1.301 1.247 1.350 1.329
Finansielle aktiver 707 739 707 423 729
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.799 2.879 2.799 2.557 2.886
Vare- og driftsbeholdninger 3.056 2.693 3.056 2.374 1.985
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 983 840 983 1.320 1.038
Likvide beholdninger 2.928 3.487 2.928 2.612 3.550
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.399 7.388 7.399 6.780 6.950
Aktiver i alt 10.198 10.267 10.198 9.337 9.931
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.056 6.959 7.056 6.264 6.741

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 12,60 11,20 12 13,20 13,90
EBITDA-margin 18 16 17,10 17,70 17,80
Bruttomargin/dækningsgrad 21,90 20 21 21,10 20,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         32,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         32,60

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -320 -55 -375 -339 -611
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -116 12 -104 -391 -817
Pengestrøm fra driften -42 -4 -46 580 2.181

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.