Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 5.159 13.679 20.281 6.602 4.612
Bruttoresultat 3.781 10.260 15.223 4.963 3.464
EBIT 1.716 4.852 7.404 2.552 1.719
Resultat før skat (EBT) 1.722 4.978 7.650 2.672 1.779
Nettoresultat 1.361 3.932 6.025 2.093 1.405
Vareforbrug -1.378 -3.419 -5.058 -1.639 -1.148
Finansielle indtægter 31 182 328 146 87
Finansielle omkostninger -25 -56 -82 -26 -27
Distributionsomkostninger -1.531 -3.937 -5.838 -1.901 -1.294
EBITDA 1.879 5.211 7.922 2.711 1.842
Aktionærers andel af resultat 1.361 3.932 6.025 2.093 1.405
Finansielle poster (netto) 6 126 246 120 60
Administrationsomkostninger -534 -1.471 -1.981 -510 -451

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 7.010 5.528 6.794 6.794 5.528
Egenkapital (aktionærers andel) 7.010 5.528 6.794 6.794 5.528
Aktiekapital 117 117 117 117 117
Passiver i alt (balancesum) 15.286 15.242 15.085 15.085 15.242
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.351 4.187 4.396 4.396 4.187
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.925 5.527 3.895 3.895 5.527
Immaterielle aktiver 5.967 5.658 5.766 5.766 5.658
Materielle aktiver 1.862 1.708 1.767 1.767 1.708
Finansielle aktiver 1.196 1.112 1.196 1.196 1.112
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.025 8.478 8.729 8.729 8.478
Vare- og driftsbeholdninger 2.905 3.166 2.729 2.729 3.166
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.500 1.976 1.673 1.673 1.976
Likvide beholdninger 646 438 897 897 438
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.261 6.764 6.356 6.356 6.764
Aktiver i alt 15.286 15.242 15.085 15.085 15.242
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.276 9.714 8.291 8.291 9.714

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 33,30 35,50 36,50 38,70 37,30
EBITDA-margin 36,40 38,10 39,10 41,10 39,90
Bruttomargin/dækningsgrad 73,30 75,10 75,10 75,20 75,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     45    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.135 -2.718 -5.103 -2.385 -651
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -521 -1.097 -1.423 -326 -365
Pengestrøm fra driften 1.399 3.369 6.531 3.162 912

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.