Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 15.178 22.781 5.194 4.825 5.159
Bruttoresultat 11.201 16.966 3.853 3.567 3.781
EBIT 4.966 7.784 1.800 1.450 1.716
Resultat før skat (EBT) 4.838 7.667 1.729 1.387 1.722
Nettoresultat 3.822 5.768 1.366 1.095 1.361
Finansielle indtægter 85 198 17 37 31
Finansielle omkostninger -213 -315 -88 -100 -25
Distributionsomkostninger -4.615 -7.045 -1.547 -1.537 -1.531
EBITDA 5.455 8.505 1.965 1.611 1.879
Aktionærers andel af resultat 3.822 5.768 1.366 1.095 1.361
Finansielle poster (netto) -128 -117 -71 -63 6
Administrationsomkostninger -1.620 -2.137 -506 -580 -534
Vareforbrug   -5.815   -1.258 -1.378

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 5.896 6.514 5.896 6.242 7.010
Egenkapital (aktionærers andel) 5.898 6.514 5.896 6.242 7.010
Aktiekapital 113 113 113 113 117
Passiver i alt (balancesum) 17.551 17.240 17.551 15.136 15.286
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.313 4.311 4.313 3.985 4.351
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7.342 6.415 7.342 4.909 3.925
Immaterielle aktiver 6.877 6.999 6.877 5.994 5.967
Materielle aktiver 2.089 2.324 2.089 1.893 1.862
Finansielle aktiver 288 289 288 1.178 1.196
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.203 10.496 10.203 9.065 9.025
Vare- og driftsbeholdninger 3.232 2.729 3.232 3.021 2.905
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.268 1.954 2.268 1.232 1.500
Likvide beholdninger 642 993 642 571 646
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.348 6.744 7.348 6.071 6.261
Aktiver i alt 17.551 17.240 17.551 15.136 15.286
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 11.655 10.726 11.655 8.894 8.276
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 32,70 34,20 34,70 30,10 33,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 33,60 37,80 33,60    
EBITDA-margin 35,90 37,30 37,80 33,40 36,40
Bruttomargin 73,80 74,50 74,20 73,90 73,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.277 -448 -1.135 -1.583 -5.103
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -3.196 -391 -521 -912 -1.423
Pengestrøm fra driften 6.606 793 1.399 2.192 6.531

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.