Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 4.825 5.159 9.984 13.679 20.281
Bruttoresultat 3.567 3.781 7.348 10.260 15.223
EBIT 1.450 1.716 3.166 4.852 7.404
Resultat før skat (EBT) 1.387 1.722 3.109 4.978 7.650
Nettoresultat 1.095 1.361 2.456 3.932 6.025
Vareforbrug -1.258 -1.378 -2.636 -3.419 -5.058
Finansielle indtægter 37 31 68 182 328
Finansielle omkostninger -100 -25 -125 -56 -82
Distributionsomkostninger -1.537 -1.531 -3.068 -3.937 -5.838
EBITDA 1.611 1.879 3.490 5.211 7.922
Aktionærers andel af resultat 1.095 1.361 2.456 3.932 6.025
Finansielle poster (netto) -63 6 57 126 246
Administrationsomkostninger -580 -534 -1.114 -1.471 -1.981

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 6.242 7.010 6.242 5.528 6.794
Egenkapital (aktionærers andel) 6.242 7.010 6.242 5.528 6.794
Aktiekapital 113 117 113 117 117
Passiver i alt (balancesum) 15.136 15.286 15.136 15.242 15.085
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.985 4.351 3.985 4.187 4.396
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.909 3.925 4.909 5.527 3.895
Immaterielle aktiver 5.994 5.967 5.994 5.658 5.766
Materielle aktiver 1.893 1.862 1.893 1.708 1.767
Finansielle aktiver 1.178 1.196 1.178 1.112 1.196
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.065 9.025 9.065 8.478 8.729
Vare- og driftsbeholdninger 3.021 2.905 3.021 3.166 2.729
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.232 1.500 1.232 1.976 1.673
Likvide beholdninger 571 646 571 438 897
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.071 6.261 6.071 6.764 6.356
Aktiver i alt 15.136 15.286 15.136 15.242 15.085
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.894 8.276 8.894 9.714 8.291

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 30,10 33,30 31,70 35,50 36,50
EBITDA-margin 33,40 36,40 35 38,10 39,10
Bruttomargin/dækningsgrad 73,90 73,30 73,60 75,10 75,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         45
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -448 -1.135 -1.583 -2.718 -5.103
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -391 -521 -912 -1.097 -1.423
Pengestrøm fra driften 793 1.399 2.192 3.369 6.531

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.