Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 263,70 254,50 518,20 779,50 1.062
Bruttoresultat 140,90 133,70 274,60 419,20 578,10
EBIT 71,20 64,70 135,90 215,80 305,70
Resultat før skat (EBT) 66,30 60,40 126,70 205 290,90
Nettoresultat 51,10 46,50 97,60 155,80 224
EBITDA 87,20 80 167,20 260,70 368,10
Salgs- og markedsføringsomkostninger -33,50 -32,40 -65,90 -100 -134,20
Forsknings- og udviklingsomkostninger -18,10 -19 -37,10 -51,60 -71,40
Aktionærers andel af resultat 51,10 46,50 97,60 155,80 224
Finansielle poster (netto) -4,90 -4,30 -9,20 -10,80 -14,80
Særlige poster       -1,40 -1,40
EBIT før særlige poster 71,20 64,70 135,90 217,20 307,10
Administrationsomkostninger -18,50 -18 -36,50 -54 -70,90
Produktionsomkostninger -122,80 -120,80 -243,60 -360,30 -484,40
Finansielle indtægter         24,50
Finansielle omkostninger         -39,30

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 747,90 702,90 747,90 798,70 768,50
Egenkapital (aktionærers andel) 747,90 702,90 747,90 798,70 768,50
Aktiekapital 177,10 177,20 177,10 177,20 177,30
Passiver i alt (balancesum) 1.809,90 1.796,70 1.809,90 1.791,80 1.802,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 288,90 345,50 288,90 232,90 264,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 773,10 748,30 773,10 760,20 769,40
Immaterielle aktiver 983,90 990,10 983,90 1.006,30 995,10
Materielle aktiver 428 422,20 428 392,90 411,20
Finansielle aktiver 7,30 8 7,30 8 8,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.419,20 1.420,40 1.419,20 1.407,20 1.414,50
Vare- og driftsbeholdninger 152,50 147,70 152,50 138,10 135,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 193,50 175,90 193,50 151,30 150
Likvide beholdninger 44,70 52,80 44,70 62,20 73
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 390,70 376,40 390,70 384,60 387,60
Aktiver i alt 1.809,90 1.796,70 1.809,90 1.791,80 1.802,10
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.062 1.093,80 1.062 993,10 1.033,60

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 27 25,40 27 27,70 28,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,30 39,10 41,30   42,60
Bruttomargin 53,40 52,50 53 53,80 54,40
EBITDA-margin   31,40   33,40 34,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         20,30

Pengestrøm

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -37,10 -37,80 -74,10 -150,50 -63,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -21,80 -45 -142,40 -176,50 -22,30
Pengestrøm fra driften 51,70 55,90 160,30 283,70 90,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.