Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 259,40 241,70 501,10 693,10 948,90
Bruttoresultat (dækningsbidrag) 139,30 129 268,30 365,90 505,40
EBIT 70 64,60 134,60 181 255,60
Resultat før skat (EBT) 67 61,80 128,80 170,50 239,40
Nettoresultat 50,90 47 97,90 127,90 183,80
EBITDA 84,70 79,50 164,20 228 324
Salgs- og markedsføringsomkostninger -33 -32,10 -65,10 -83,10 -112,70
Forsknings- og udviklingsomkostninger -17,20 -17 -34,20 -44,80 -62,50
Aktionærers andel af resultat 50,90 47 97,90 127,90 183,80
Finansielle poster (netto) -3 -2,80 -5,80 -10,50 -16,20
Særlige poster -0,10 -0,90 -1 -7,90 -12,20
EBIT før særlige poster 70,10 65,50 135,60 188,90 267,80
Administrationsomkostninger -19,30 -17,20 -36,50 -50,30 -65,90
Produktionsomkostninger -120,10 -112,70 -232,80 -327,20 -443,50
Finansielle indtægter         29,30
Finansielle omkostninger         -45,50

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 762 696,70 762 667,20 730,30
Egenkapital (aktionærers andel) 762 696,70 762 667,20 730,30
Aktiekapital 177,20 177,20 177,20 177,30 177,20
Passiver i alt (balancesum) 1.797 1.767,20 1.797 1.661,50 1.715,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 222,20 362,50 222,20 325,50 290,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 812,80 708 812,80 668,80 694,40
Immaterielle aktiver 1.019 1.018,40 1.019 948 944,30
Materielle aktiver 386,10 371,50 386,10 351,20 353,30
Finansielle aktiver 7,90 9,60 7,90 6,80 9,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.413 1.399,50 1.413 1.306 1.307,40
Vare- og driftsbeholdninger 136,20 134,20 136,20 126,10 120,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 153,30 140,40 153,30 140,30 137,10
Likvide beholdninger 60,60 61,50 60,60 58,70 119,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 384 367,70 384 355,50 407,90
Aktiver i alt 1.797 1.767,20 1.797 1.661,50 1.715,30
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.035 1.070,50 1.035 994,30 985

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 27 26,80 26,90 20,30 26,90
EBITDA-margin 32,70 32,90 32,80 25,50 34,10
Bruttomargin/dækningsgrad 53,70 53,40 53,50 41 53,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         42,60

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -44,50 34,30 -10,20 98,10 43,30
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -24,70 -95,40 -120,10 -230,30 -244,40
Pengestrøm fra driften 67,40 2,40 69,80 115 244,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.