Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 779,50 259,40 241,70 501,10 278,40
Bruttoresultat 419,20 139,30 129 268,30 150,90
EBIT 215,80 70 64,60 134,60 81,20
Resultat før skat (EBT) 205 67 61,80 128,80 76,20
Nettoresultat 155,80 50,90 47 97,90 57,90
EBITDA 260,70 84,70 79,50 164,20 96,50
Salgs- og markedsføringsomkostninger -100 -33 -32,10 -65,10 -34,90
Forsknings- og udviklingsomkostninger -51,60 -17,20 -17 -34,20 -17,40
Aktionærers andel af resultat 155,80 50,90 47 97,90 57,90
Finansielle poster (netto) -10,80 -3 -2,80 -5,80 -5
Særlige poster -1,40 -0,10 -0,90 -1 -0,40
EBIT før særlige poster 217,20 70,10 65,50 135,60 81,60
Administrationsomkostninger -54 -19,30 -17,20 -36,50 -17,50
Produktionsomkostninger -360,30 -120,10 -112,70 -232,80 -127,50
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 798,70 762 696,70 762 798,70
Egenkapital (aktionærers andel) 798,70 762 696,70 762 798,70
Aktiekapital 177,20 177,20 177,20 177,20 177,20
Passiver i alt (balancesum) 1.791,80 1.797 1.767,20 1.797 1.791,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 232,90 222,20 362,50 222,20 232,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 760,20 812,80 708 812,80 760,20
Immaterielle aktiver 1.006,30 1.019 1.018,40 1.019 1.006,30
Materielle aktiver 392,90 386,10 371,50 386,10 392,90
Finansielle aktiver 8 7,90 9,60 7,90 8
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.407,20 1.413 1.399,50 1.413 1.407,20
Vare- og driftsbeholdninger 138,10 136,20 134,20 136,20 138,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 151,30 153,30 140,40 153,30 151,30
Likvide beholdninger 62,20 60,60 61,50 60,60 62,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 384,60 384 367,70 384 384,60
Aktiver i alt 1.791,80 1.797 1.767,20 1.797 1.791,80
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 993,10 1.035 1.070,50 1.035 993,10

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 27,70 27 26,80 26,90 29,20
EBITDA-margin 33,40 32,70 32,90 32,80 34,70
Bruttomargin/dækningsgrad 53,80 53,70 53,40 53,50 54,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          

Pengestrøm

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -74,10 -44,50 34,30 -10,20 -63,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -142,40 -24,70 -95,40 -120,10 -22,30
Pengestrøm fra driften 160,30 67,40 2,40 69,80 90,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.