Royal Unibrew

(RBREW)
ISIN: DK0060634707

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 1.451,80 4.868,90 3.167,50 1.686,10 1.828,30
Bruttoresultat 738,40 2.555,30 1.630,50 912,70 963,40
EBIT 193,60 861,60 1.068,60 359,20 351,30
Resultat før skat (EBT) 181,20 853,40 966,40 355,30 355,30
Nettoresultat 142,20 668 830,70 278 279,70
Finansielle indtægter 0,30 0,80 7,40 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -9,80 -24,10 -24,70 -8,70 -8,60
Aktionærers andel af resultat 142,20 668 830,70 278 279,70
Finansielle poster (netto) -9,50 -23,30 17,30 -8,50 -8
Administrationsomkostninger -81,50 -201,40 -172,10 -60,50 -66,20
Salgs- og distributionsomkostninger -463,30 -1.492,30 -856,20 -493 -545,90
Produktionsomkostninger -713,40 -2.313,60 -1.537 -773,40 -864,90
Særlige poster          
EBIT før særlige poster   861,60 1.068,60 359,20 351,30

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 2.790,80 2.799,90 2.814,20 2.799,90 2.636,50
Egenkapital (aktionærers andel) 2.790,80 2.799,90 2.814,20 2.799,90 2.636,50
Passiver i alt (balancesum) 7.247,40 6.129,60 6.778,40 6.129,60 6.405
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.375,90 2.079,80 2.333,60 2.079,80 2.319,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.180,70 1.249,90 1.630,70 1.249,90 1.448,60
Immaterielle aktiver 3.404,90 2.867,60 2.862,10 2.867,60 2.871,90
Materielle aktiver 2.378,20 2.238,20 2.121,60 2.238,20 2.143,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.909,40 5.115,40 5.121,10 5.115,40 5.148,40
Vare- og driftsbeholdninger 437 366,60 335,30 366,60 395,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 854,20 596,30 587,40 596,30  
Likvide beholdninger 72,60 10,60 684,60 10,60 15
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.438 1.014,30 1.657,30 1.014,30 1.256,60
Aktiver i alt 7.347,40 6.129,60 6.778,40 6.129,60 6.405
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 4.556,60 3.329,70 3.964,30 3.329,70 3.768,50
Aktiekapital   105,40 105,40 105,40 105,40
Finansielle aktiver   9,60 137,60 9,60 133,50

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 13,30 17,70 16,70 21,30 19,20
Bruttomargin 50,90 52,50   54,10 52,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   45,70 41,50 45,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     29,50    

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -272,80 -1.347,30 -1.196,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -218 37,50 -122,80
Pengestrøm fra driften 1.414,60 1.195,30 1.159,80