Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 28.638 28.452 57.090 82.208 111.780
Bruttoresultat 24.229 24.201 48.430 69.943 94.597
EBIT 13.386 13.490 26.876 37.226 48.432
Resultat før skat (EBT) 12.643 13.004 25.647 36.856 47.798
Nettoresultat 9.951 10.156 20.107 29.226 37.925
Finansielle indtægter 421 258 679 113 92
Finansielle omkostninger -1.164 -744 -1.908 -483 -726
Forsknings- og udviklingsomkostninger -3.414 -3.289 -6.703 -10.093 -14.563
Aktionærers andel af resultat 9.951 10.156 20.107 29.226 37.925
Finansielle poster (netto) -743 -486 -1.229 -370 -634
Administrationsomkostninger -857 -913 -1.770 -2.796 -3.962
Salgs- og distributionsomkostninger -6.761 -6.787 -13.548 -20.468 -28.377
Produktionsomkostninger -4.409 -4.251 -8.660 -12.265 -17.183

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 48.436 40.301 48.436 41.327 45.269
Egenkapital (aktionærers andel) 48.436 40.301 48.436 41.327 45.269
Aktiekapital 500 510 500 510 510
Passiver i alt (balancesum) 97.825 94.213 97.825 87.340 97.539
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 43.824 48.903 43.824 41.592 47.436
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.565 5.009 5.565 4.421 4.834
Immaterielle aktiver 2.647 2.771 2.647 2.849 2.714
Materielle aktiver 31.888 31.096 31.888 28.223 30.179
Finansielle aktiver 4.316 4.698 4.316 4.692 4.880
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 38.851 38.565 38.851 35.764 37.773
Vare- og driftsbeholdninger 15.028 15.044 15.028 14.252 14.341
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 17.366 17.012 17.366 16.233 20.234
Likvide beholdninger 21.327 16.763 21.327 14.537 18.690
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 58.974 55.648 58.974 51.576 59.766
Aktiver i alt 97.825 94.213 97.825 87.340 97.539
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 49.389 53.912 49.389 46.013 52.270

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 46,70 47,40 47,10 45,30 43,30
Bruttomargin/dækningsgrad 84,60 85,10 84,80 85,10 84,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         46,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         82,20

Pengestrøm

  2017Q1 2017H1 20169M 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -13.725 -19.453 -34.792 -38.887 -30.101
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -692 -1.417 -4.059 -6.790 -6.098
Pengestrøm fra driften 12.098 22.215 37.161 48.314 38.287

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.