Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 83.704 111.696 27.992 26.614 28.638
Bruttoresultat 70.772 94.064 23.292 22.342 24.229
EBIT 38.920 48.967 10.047 12.044 13.386
Resultat før skat (EBT) 38.109 48.680 10.571 12.462 12.643
Nettoresultat 29.877 38.130 8.253 9.770 9.951
Finansielle indtægter 1.071 1.246 175 392 421
Finansielle omkostninger -1.882 -1.533 -345 -26 -1.164
Forsknings- og udviklingsomkostninger -10.031 -14.014 -3.983 -3.328 -3.414
Aktionærers andel af resultat 29.877 38.130 8.253 9.770 9.951
Finansielle poster (netto) -811 -287 524 418 -743
Administrationsomkostninger -2.666 -3.784 -1.118 -896 -857
Salgs- og distributionsomkostninger -20.045 -28.340 -8.295 -6.497 -6.761
Produktionsomkostninger -12.932 -17.632   -4.272 -4.409

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 46.946 49.815 49.815 46.946 48.436
Egenkapital (aktionærers andel) 46.946 49.815 49.815 46.946 48.436
Aktiekapital 500 500 500 500 500
Passiver i alt (balancesum) 97.891 102.355 102.355 97.891 97.825
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 45.127 47.056 47.056 45.127 43.824
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.818 5.484 5.484 5.818 5.565
Immaterielle aktiver 2.615 3.325 3.325 2.615 2.647
Materielle aktiver 33.128 35.247 35.247 33.128 31.888
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 40.797 42.275 42.275 40.797 38.851
Vare- og driftsbeholdninger 15.230 15.373 15.373 15.230 15.028
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 17.199 2.428 2.428 17.199 17.366
Likvide beholdninger 19.134 18.852 18.852 19.134 21.327
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 57.094 60.080 60.080 57.094 58.974
Aktiver i alt 97.891 102.355 102.355 97.891 97.825
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 50.945 52.540 52.540 50.945 49.389
Finansielle aktiver   978 978   4.316

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 46,50 43,80 35,90 45,30 46,70
Bruttomargin 84,60 84,20 83,20 83,90 84,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   48,70 48,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   76,50      

Pengestrøm

  2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -35.689 -13.725 -19.453 -38.887 -30.101
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -6.571 -692 -1.417 -6.790 -6.098
Pengestrøm fra driften 41.168 12.098 22.215 48.314 38.287

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.