Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 28.452 82.208 111.780 29.572 27.537
Bruttoresultat 24.201 69.943 94.597 24.654 23.551
EBIT 13.490 37.226 48.432 11.206 12.420
Resultat før skat (EBT) 13.004 36.856 47.798 10.942 12.301
Nettoresultat 10.156 29.226 37.925 8.699 9.803
Finansielle indtægter 258 113 92 -21 -3
Finansielle omkostninger -744 -483 -726 -243 -116
Forsknings- og udviklingsomkostninger -3.289 -10.093 -14.563 -4.470 -3.458
Aktionærers andel af resultat 10.156 29.226 37.925 8.699 9.803
Finansielle poster (netto) -486 -370 -634 -264 -119
Administrationsomkostninger -913 -2.796 -3.962 -1.166 -1.015
Salgs- og distributionsomkostninger -6.787 -20.468 -28.377 -7.909 -6.860
Produktionsomkostninger -4.251 -12.265 -17.183 -4.918 -3.986

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 40.301 41.327 45.269 45.269 41.327
Egenkapital (aktionærers andel) 40.301 41.327 45.269 45.269 41.327
Aktiekapital 510 510 510 510 510
Passiver i alt (balancesum) 94.213 87.340 97.539 97.539 87.340
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 48.903 41.592 47.436 47.436 41.592
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.009 4.421 4.834 4.834 4.421
Immaterielle aktiver 2.771 2.849 2.714 2.714 2.849
Materielle aktiver 31.096 28.223 30.179 30.179 28.223
Finansielle aktiver 4.698 4.692 4.880 4.880 4.692
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 38.565 35.764 37.773 37.773 35.764
Vare- og driftsbeholdninger 15.044 14.252 14.341 14.341 14.252
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 17.012 16.233 20.234 20.234 16.233
Likvide beholdninger 16.763 14.537 18.690 18.690 14.537
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 55.648 51.576 59.766 59.766 51.576
Aktiver i alt 94.213 87.340 97.539 97.539 87.340
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 53.912 46.013 52.270 52.270 46.013

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 47,40 45,30 43,30 37,90 45,10
Bruttomargin/dækningsgrad 85,10 85,10 84,60 83,40 85,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     46,40    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     82,20    

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -13.725 -34.792 -38.887 -30.101 -26.533
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -692 -4.059 -6.790 -6.098 -2.064
Pengestrøm fra driften 12.098 37.161 48.314 38.287 31.692

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.