NKT A/S

(NKT)
ISIN: DK0010287663

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 1.090,60 1.479,30 407,80 401,50 281,30
EBIT 19,90 17,30 11,50 19 -10,60
Resultat før skat (EBT) 8,50 2,60 8 13 -12,50
Nettoresultat 62,70 928,80 5,20 32,50 12,60
Finansielle indtægter   43,20      
Finansielle omkostninger   -57,90      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 993,30 816,30 993,30 982,20 971,50
Egenkapital (aktionærers andel) 993,30 816,30 993,30 982,20 971,50
Aktiekapital 2.785,50 72,80   72,80  
Passiver i alt (balancesum) 2.785,50 1.904,60 2.785,50 2.809 2.682,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 909,40 614,60 909,40 926 950,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 882,80 473,70 882,80 900,80 760,30
Immaterielle aktiver 594,60 597,40 594,60 574,10 576,10
Materielle aktiver 709,10 696,90 709,10 720,80 627,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.335,80 1.348,20 1.355,80 1.344,50 1.247
Vare- og driftsbeholdninger 219,60 226,10 219,60 225,90 216,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 332,10 267,30 332,10 356,50 299,60
Likvide beholdninger 37,30 44,70 37,30 30,60 10,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.429,70 556,40 1.429,70 1.464,50 1.435,40
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   51,90   49,60 43,10
Aktiver i alt   1.904,60 2.785,50 2.809 2.682,40

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 19,90 1,20 2,80 4,70 -3,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   42,90   35  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   7,50      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 1.090,60 1.479,30 407,80 401,50 281,30
EBIT 19,90 17,30 11,50 19 -10,60
Resultat før skat (EBT) 8,50 2,60 8 13 -12,50
Nettoresultat 62,70 928,80 5,20 32,50 12,60
Finansielle indtægter   43,20      
Finansielle omkostninger   -57,90      

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.