NKT A/S

(NKT)
ISIN: DK0010287663

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 363,50 1.090,60 1.479,30 407,80 401,50
EBIT -5,60 19,90 17,30 11,50 19
Resultat før skat (EBT) -7,70 8,50 2,60 8 13
Nettoresultat -5 62,70 928,80 5,20 32,50
Finansielle indtægter     43,20    
Finansielle omkostninger     -57,90    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 774,90 993,30 816,30 993,30 982,20
Egenkapital (aktionærers andel) 774,90 993,30 816,30 993,30 982,20
Passiver i alt (balancesum) 1.923,30 2.785,50 1.904,60 2.785,50 2.809
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 560,30 909,40 614,60 909,40 926
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 588,10 882,80 473,70 882,80 900,80
Immaterielle aktiver 576,60 594,60 597,40 594,60 574,10
Materielle aktiver 673,20 709,10 696,90 709,10 720,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.306,10 1.335,80 1.348,20 1.355,80 1.344,50
Vare- og driftsbeholdninger 247,40 219,60 226,10 219,60 225,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 339,60 332,10 267,30 332,10 356,50
Likvide beholdninger 30 37,30 44,70 37,30 30,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 617,20 1.429,70 556,40 1.429,70 1.464,50
Aktiver i alt 1.923,30   1.904,60 2.785,50 2.809
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital   2.785,50 72,80   72,80
Finansielle aktiver     51,90   49,60

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin -1,50 19,90 1,20 2,80 4,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     42,90   35
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     7,50    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 363,50 1.090,60 1.479,30 407,80 401,50
EBIT -5,60 19,90 17,30 11,50 19
Resultat før skat (EBT) -7,70 8,50 2,60 8 13
Nettoresultat -5 62,70 928,80 5,20 32,50
Finansielle indtægter     43,20    
Finansielle omkostninger     -57,90