Bavarian Nordic

(BAVA)
ISIN: DK0015998017

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 531,20 353,20 432 102,30 -3,10
Nettoomsætning 1.329,20 1.370,20 734,80 397,30 197,70
Nettoresultat 365,90 181,30 325,70 46,30 -6,10
Resultat før skat (EBT) 493,90 302,30 441,70 58,50 -6,30
Bruttoresultat 1.053,30 1.079,50 635,50 270,20 147,60
Finansielle indtægter 50,30 56,40 28,40 7,70 14,20
Finansielle omkostninger 87,70 -107,30 18,70 51,60 -17,30

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 2.637,40 2.506,30 2.637,40 2.122,60 2.039,80
Egenkapital (aktionærers andel) 2.637,40 2.506,30 2.637,40 2.122,60  
Aktiekapital 319,80 322,50 319,80 314,70 314,20
Passiver i alt (balancesum) 2.916,20 3.152,70 278,80 3.068,20 2.881,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 250,70 246,60 250,70 892 787,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 28,10 399,80 28,10 53,60 54,10
Immaterielle aktiver 29,90 33 29,80 49,90 71,80
Materielle aktiver 309,90 348 309,90 314,70 319,30
Finansielle aktiver 1,50 1,20 1,50 1,50 1,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 341,20 382,20 341,20 508,20 534,50
Vare- og driftsbeholdninger 96,70 111,80 96,70 152,60 186,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 40 19,40 40 4,40 13,10
Likvide beholdninger 459,20 2.583,70 459,20 358,10 2.056,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.575 2.770,50 2.575 2.560 2.347
Aktiver i alt 2.916,20 3.152,70 2.916,20 3.068,20 2.881,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 40 25,80 58,80 25,80 -1,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   79,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 531,20 353,20 432 102,30 -3,10
Nettoomsætning 1.329,20 1.370,20 734,80 397,30 197,70
Nettoresultat 365,90 181,30 325,70 46,30 -6,10
Resultat før skat (EBT) 493,90 302,30 441,70 58,50 -6,30
Bruttoresultat 1.053,30 1.079,50 635,50 270,20 147,60
Finansielle indtægter 50,30 56,40 28,40 7,70 14,20
Finansielle omkostninger 87,70 -107,30 18,70 51,60 -17,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.