TDC

(TDC)
ISIN: DK0060228559

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 5.211 15.616 21.031 5.415 5.235
Bruttoresultat 3.871 11.734 15.627 3.893 3.939
EBIT 930 2.640 3.267 627 887
Resultat før skat (EBT) 764 2.387 2.491 104 834
Nettoresultat 612 1.962 3.037 1.075 773
Af- og nedskrivninger -1.263 -3.577 -4.940 -1.363 -1.222
EBITDA 2.128 6.430 8.488 2.058 2.165
Aktionærers andel af resultat 448 1.793 2.868 1.075 773
Finansielle poster (netto) -166 -253 -776 -523 -53
Særlige poster 65 -213 -281 -68 -56
EBIT før særlige poster 865 2.853 3.548 695 943
Finansielle indtægter   343     143
Finansielle omkostninger   -596     -196

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 24.051 22.372 24.207 24.207 22.372
Egenkapital (aktionærers andel) 18.498 16.799 18.654 18.654 16.799
Aktiekapital 812 812 812 812 812
Passiver i alt (balancesum) 63.488 66.057 64.332 64.332 66.057
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 14.365 11.429 10.390 10.390 11.429
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 25.072 32.256 29.735 29.735 32.256
Immaterielle aktiver 33.588 34.562 34.208 34.208 34.562
Materielle aktiver 17.933 17.861 18.041 18.041 17.861
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 58.019 58.512 58.589 58.589 58.512
Vare- og driftsbeholdninger 234 218 243 243 218
Likvide beholdninger 2.013 1.966 1.687 1.687 1.966
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.469 7.545 5.743 5.743 7.545
Aktiver i alt 63.488 66.057 64.332 64.332 66.057
Minoriteter (egenkapital) 1 21 1 1 21
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 39.437 43.685 40.125 40.125 43.685
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     2.495    

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 17,90 16,90 15,50 11,60 16,90
EBITDA-margin 40,80 41,20 40,40 38 41,40
Bruttomargin/dækningsgrad 74,30 75,10 74,30 71,90 75,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     37,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     18,20    

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -818 -269 -3.182 -2.913 -31
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -531 -3.242 -2.757 485 -991
Pengestrøm fra driften 1.675 5.112 7.258 2.146 1.759

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.