TDC

(TDC)
ISIN: DK0060228559

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 5.051 5.211 10.262 15.616 21.031
Bruttoresultat 3.756 3.871 7.627 11.734 15.627
EBIT 813 930 1.743 2.640 3.267
Nettoresultat 440 612 440 1.962 3.037
Af- og nedskrivninger -1.256 -1.263 -2.519 -3.577 -4.940
EBITDA 2.057 2.128 4.185 6.430 8.488
Aktionærers andel af resultat 440 448 440 1.793 2.868
Finansielle poster (netto) -255 -166 -421 -253 -776
Særlige poster 12 65 77 -213 -281
Resultat før skat (EBT)   764   2.387 2.491
EBIT før særlige poster   865   2.853 3.548
Finansielle indtægter       343  
Finansielle omkostninger       -596  

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 24.271 24.051 24.271 22.372 24.207
Egenkapital (aktionærers andel) 24.271 18.498 24.271 16.799 18.654
Aktiekapital 812 812 812 812 812
Passiver i alt (balancesum) 63.427 63.488 63.427 66.057 64.332
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 14.136 14.365 14.136 11.429 10.390
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 25.020 25.072 25.020 32.256 29.735
Immaterielle aktiver 30,90 33.588 30,90 34.562 34.208
Materielle aktiver 17,90 17.933 17,90 17.861 18.041
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 57,50 58.019 57,50 58.512 58.589
Vare- og driftsbeholdninger 239 234 239 218 243
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.021   2.021   2.495
Likvide beholdninger 2.546 2.013 2.546 1.966 1.687
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.920 5.469 5.920 7.545 5.743
Aktiver i alt 63.427 63.488 63.427 66.057 64.332
Minoriteter (egenkapital)   1   21 1
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 39.156 39.437 39.156 43.685 40.125

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBITDA-margin 40,70 40,80 40,80 41,20 40,40
Bruttomargin/dækningsgrad 74,30 74,30 74,30 75,10 74,30
EBIT-margin   17,90   16,90 15,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         37,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         18,20

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -818 -269 -3.182 -2.913 -31
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -531 -3.242 -2.757 485 -991
Pengestrøm fra driften 1.675 5.112 7.258 2.146 1.759

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.