DONG Energy

(DENERG)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Nettoomsætning 16.497 49.735 61.201 15.678 14.481
EBIT 1.992 12.701 13.877 4.708 3.044
Resultat før skat (EBT) 1.604 12.890 14.352 4.273 4.074
Nettoresultat 2.640 9.699 13.213 3.515 3.331
Skat -390 -3.191 -2.191 -285 -743
Resultat i associerede virksomheder mm. -43 -5 -8 -3 -4
Resultat ved virksomhedssalg -11 1.329 1.250   1.315
Nedskrivninger (netto)   750      
Afskrivninger -1.296 -5.215 -5.232 -1.602 -1.712
Finansielle indtægter 729 3.141 8.179   858
Finansielle omkostninger -1.063 -4.276 -8.946   -1.139
EBITDA 3.288 17.166 19.109 6.310 4.756
Aktionærers andel af resultat 2.676   12.825 3.515  
Finansielle poster (netto) -334 -1.135 -767 -352 -281

Balance

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
Egenkapital 58.112 57.517 57.500 52.714 57.517
Egenkapital (aktionærers andel) 39.828 39.029 39.106 39.466 39.029
Aktiekapital 4.204 4.204 4.204 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 132.030 141.197 136.489 136.489 141.197
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 20.798 33.571 26.177 26.177 33.571
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 40.000 47.790 39.308 39.308 47.790
Hybridkapital 13.248 13.248 13.248 13.248 13.248
Immaterielle aktiver 851 1.047 955 955 1.047
Materielle aktiver 73.349 81.896 70.182 70.182 81.896
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 75.695 85.654 73.584 73.584 85.654
Vare- og driftsbeholdninger 3.120 3.273 3.451 3.451 3.273
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.358 6.491 7.286 7.286 6.491
Likvide beholdninger 1.911 2.588 2.931 2.931 2.588
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 41.556 52.383 47.532 47.532 52.383
Aktiver i alt 132.030 141.197 136.489 136.489 141.197
Minoriteter (egenkapital) 5.036 5.240 5.146   5.240
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 60.798 81.361 65.485 65.485 81.361
Finansielle aktiver   2.711 872 872 2.711

Nøgletal - hovedtal

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q4 2016Q3
EBIT-margin 12,10 25,50 22,70 30 21
EBITDA-margin 19,90 34,50 31,20 40,30 32,80
EBIT-margin (justeret)   22,20 22,70   18,20

Pengestrøm

  2017Q1 20169M 2016Y 2016Q3 2016Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.766 -7.874 -12.289 285  
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.026 -6.396 -1.060 -1.091  
Pengestrøm fra driften 888 12.137 11.272 1.398 9.782

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.