DONG Energy

(DENERG)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 15.540 16.497 32.037 49.735 61.201
EBIT 2.901 1.992 4.893 12.701 13.877
Resultat før skat (EBT) 2.812 1.604 4.416 12.890 14.352
Nettoresultat 4.990 2.640 7.630 9.699 13.213
Skat -306 -390 -696 -3.191 -2.191
Resultat i associerede virksomheder mm. -2 -43 -45 -5 -8
Resultat ved virksomhedssalg -6 -11 -17 1.329 1.250
Nedskrivninger (netto)       750  
Afskrivninger -1.541 -1.296 -2.837 -5.215 -5.232
Finansielle indtægter 663 729 1.392 3.141 8.179
Finansielle omkostninger -744 -1.063 -1.807 -4.276 -8.946
EBITDA 4.442 3.288 7.730 17.166 19.109
Aktionærers andel af resultat 4.711 2.676 7.387   12.825
Finansielle poster (netto) -81 -334 -415 -1.135 -767

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 62.160 58.112 62.160 57.517 57.500
Egenkapital (aktionærers andel) 43.990 39.828 43.990 39.029 39.106
Aktiekapital 4.204 4.204 4.204 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 133.550 132.030 133.550 141.197 136.489
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 19.940 20.798 19.940 33.571 26.177
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 40.177 40.000 40.177 47.790 39.308
Hybridkapital 13.248 13.248 13.248 13.248 13.248
Immaterielle aktiver 710 851 710 1.047 955
Materielle aktiver 76.356 73.349 76.356 81.896 70.182
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 78.898 75.695 78.898 85.654 73.584
Vare- og driftsbeholdninger 2.393 3.120 2.393 3.273 3.451
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 6.269 6.358 6.269 6.491 7.286
Likvide beholdninger 1.257 1.911 1.257 2.588 2.931
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 39.733 41.556 39.733 52.383 47.532
Aktiver i alt 133.550 132.030 133.550 141.197 136.489
Minoriteter (egenkapital) 4.922 5.036 4.922 5.240 5.146
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 60.117 60.798 60.117 81.361 65.485
Finansielle aktiver       2.711 872

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 18,70 12,10 15,30 25,50 22,70
EBIT-margin (justeret) 18,70   15,30 22,20 22,70
EBITDA-margin 28,60 19,90 24,10 34,50 31,20

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -463 -2.766 -3.299 -7.874 -12.289
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 10 -1.026 -1.016 -6.396 -1.060
Pengestrøm fra driften -1.848 888 -960 12.137 11.272

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.