Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 11.548 3.881 3.755 7.636 3.912
Bruttoresultat 7.854 2.622 2.580 5.202 2.652
EBIT 3.705 1.246 1.226 2.472 1.233
Resultat før skat (EBT) 3.620 1.209 1.228 2.437 1.183
Nettoresultat 2.787 931 946 1.877 910
Finansielle indtægter 33 -7 37 30 3
Finansielle omkostninger -85 -30 -35 -65 -53
Distributionsomkostninger -3.260 -1.077 -1.067 -2.144 -1.116
EBITDA 4.156 1.401 1.368 2.769 1.387
Forsknings- og udviklingsomkostninger -436 -152 -138 -290 -146
Aktionærers andel af resultat 2.787 931 946 1.877 910
Finansielle poster (netto) 3.620 -37 2 -35 -50
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 3.705 1.246 1.226 2.472 1.233
Administrationsomkostninger -468 -153 -148 -301 -167
Produktionsomkostninger -3.694 -1.259 -1.175 -2.434 -1.260

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 4.958 5.064 4.214 5.064 4.958
Egenkapital (aktionærers andel) 4.958 5.064 4.214 5.064 4.958
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 12.247 12.511 12.883 12.511 12.247
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.836 6.982 8.220 6.982 6.836
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 453 465 449 465 453
Immaterielle aktiver 2.284 2.458 2.532 2.458 2.284
Materielle aktiver 2.937 2.928 2.919 2.928 2.937
Finansielle aktiver 508   501   508
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.729 5.903 5.968 5.903 5.729
Vare- og driftsbeholdninger 1.742 1.742 1.626 1.742 1.742
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.845 2.819 2.689 2.819 2.845
Likvide beholdninger 314 442 545 442 314
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.518 6.608 6.915 6.608 6.518
Aktiver i alt 12.247 12.511 12.883 12.511 12.247
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.289 7.447 8.669 7.447 7.289

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 32,10 32,10 32,70 32,40 31,50
EBITDA-margin 36 36,10 36,40 36,30 35,50
Bruttomargin/dækningsgrad 68 67,60 68,70 68,10 67,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20179M 2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.871 -1.905 -2.868 -2.963 -2.898
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.346 -1.206 -603 -468 -777
Pengestrøm fra driften 1.668 558 3.028 3.337 3.149

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.