Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 3.955 11.548 15.528 3.912 3.881
Bruttoresultat 2.666 7.854 10.571 2.652 2.622
EBIT 1.207 3.705 5.024 1.233 1.246
Resultat før skat (EBT) 1.221 3.620 4.950 1.183 1.209
Nettoresultat 940 2.787 3.797 910 931
Finansielle indtægter 41 33 73 3 -7
Finansielle omkostninger -27 -85 -145 -53 -30
Distributionsomkostninger -1.174 -3.260 -4.371 -1.116 -1.077
EBITDA 1.366 4.156 5.635 1.387 1.401
Forsknings- og udviklingsomkostninger -158 -436 -574 -146 -152
Aktionærers andel af resultat 940 2.787 3.797 910 931
Finansielle poster (netto) 14 3.620 -72 -50 -37
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 1.207 3.705 5.024 1.233 1.246
Administrationsomkostninger -151 -468 -623 -167 -153
Produktionsomkostninger -1.289 -3.694 -4.957 -1.260 -1.259

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 4.711 4.958 5.952 4.958 5.064
Egenkapital (aktionærers andel) 4.711 4.958 5.952 4.958 5.064
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 7.482 12.247 12.050 12.247 12.511
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.826 6.836 5.425 6.836 6.982
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 656 453 673 453 465
Immaterielle aktiver 2.248 2.284 2.295 2.284 2.458
Materielle aktiver 3.134 2.937 3.072 2.937 2.928
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.871 5.729 5.856 5.729 5.903
Vare- og driftsbeholdninger 1.686 1.742 1.692 1.742 1.742
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.755 2.845 2.890 2.845 2.819
Likvide beholdninger 505 314 314 314 442
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.322 6.518 6.194 6.518 6.608
Aktiver i alt 12.193 12.247 12.050 12.247 12.511
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.482 7.289 6.098 7.289 7.447
Finansielle aktiver   508 474 508  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 30,50 32,10 32 31,50 32,10
EBITDA-margin 34,50 36 36 35,50 36,10
Bruttomargin 67,40 68 68 67,80 67,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     49    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     77    

Pengestrøm

  20179M 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.871 -1.905 -2.868 -2.963
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.346 -1.206 -603 -468
Pengestrøm fra driften 1.668 558 3.028 3.337

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.