Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 4.035 3.955 7.990 11.548 15.528
Bruttoresultat 2.695 2.666 5.361 7.854 10.571
EBIT 1.200 1.207 2.407 3.705 5.024
Resultat før skat (EBT) 1.191 1.221 2.412 3.620 4.950
Nettoresultat 918 940 1.858 2.787 3.797
Finansielle indtægter 37 41 78 33 73
Finansielle omkostninger -46 -27 -73 -85 -145
Distributionsomkostninger -1.180 -1.174 -2.354 -3.260 -4.371
EBITDA 1.357 1.366 2.723 4.156 5.635
Forsknings- og udviklingsomkostninger -163 -158 -308 -436 -574
Aktionærers andel af resultat 918 940 1.858 2.787 3.797
Finansielle poster (netto) -9 14 5 3.620 -72
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 1.200 1.207 2.407 3.705 5.024
Administrationsomkostninger -157 -151 -321 -468 -623
Produktionsomkostninger -1.340 -1.289 -2.629 -3.694 -4.957

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 5.376 4.711 5.376 4.958 5.952
Egenkapital (aktionærers andel) 5.376 4.711 5.376 4.958 5.952
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 12.751 7.482 12.751 12.247 12.050
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.701 6.826 6.701 6.836 5.425
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 674 656 674 453 673
Immaterielle aktiver 2.495 2.248 2.495 2.284 2.295
Materielle aktiver 3.125 3.134 3.125 2.937 3.072
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 6.110 5.871 6.110 5.729 5.856
Vare- og driftsbeholdninger 1.679 1.686 1.679 1.742 1.692
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.894 2.755 2.894 2.845 2.890
Likvide beholdninger 608 505 608 314 314
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.641 6.322 6.641 6.518 6.194
Aktiver i alt 12.751 12.193 12.751 12.247 12.050
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.375 7.482 7.375 7.289 6.098
Finansielle aktiver       508 474

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 29,70 30,50 30,10 32,10 32
EBITDA-margin 33,60 34,50 34,10 36 36
Bruttomargin 66,80 67,40 67,10 68 68
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         49
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         77

Pengestrøm

  20179M 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.871 -2.868 -2.963
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.346 -603 -468
Pengestrøm fra driften 1.668 3.028 3.337

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.