Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 11.548 15.528 3.912 3.881 3.755
Bruttoresultat 7.854 10.571 2.652 2.622 2.580
EBIT 3.705 5.024 1.233 1.246 1.226
Resultat før skat (EBT) 3.620 4.950 1.183 1.209 1.228
Nettoresultat 2.787 3.797 910 931 946
Finansielle indtægter 33 73 3 -7 37
Finansielle omkostninger -85 -145 -53 -30 -35
Distributionsomkostninger -3.260 -4.371 -1.116 -1.077 -1.067
EBITDA 4.156 5.635 1.387 1.401 1.368
Forsknings- og udviklingsomkostninger -436 -574 -146 -152 -138
Aktionærers andel af resultat 2.787 3.797 910 931 946
Finansielle poster (netto) 3.620 -72 -50 -37 2
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 3.705 5.024 1.233 1.246 1.226
Administrationsomkostninger -468 -623 -167 -153 -148
Produktionsomkostninger -3.694 -4.957 -1.260 -1.259 -1.175

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 4.958 5.952 4.958 5.064 4.214
Egenkapital (aktionærers andel) 4.958 5.952 4.958 5.064 4.214
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 12.247 12.050 12.247 12.511 12.883
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.836 5.425 6.836 6.982 8.220
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 453 673 453 465 449
Immaterielle aktiver 2.284 2.295 2.284 2.458 2.532
Materielle aktiver 2.937 3.072 2.937 2.928 2.919
Finansielle aktiver 508 474 508   501
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.729 5.856 5.729 5.903 5.968
Vare- og driftsbeholdninger 1.742 1.692 1.742 1.742 1.626
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.845 2.890 2.845 2.819 2.689
Likvide beholdninger 314 314 314 442 545
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.518 6.194 6.518 6.608 6.915
Aktiver i alt 12.247 12.050 12.247 12.511 12.883
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.289 6.098 7.289 7.447 8.669

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 32,10 32 31,50 32,10 32,70
EBITDA-margin 36 36 35,50 36,10 36,40
Bruttomargin 68 68 67,80 67,60 68,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   49      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   77      

Pengestrøm

  20179M 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.871 -1.905 -2.868 -2.963
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.346 -1.206 -603 -468
Pengestrøm fra driften 1.668 558 3.028 3.337

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.