Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 3.881 3.755 7.636 10.942 14.681
Bruttoresultat 2.622 2.580 5.202 7.471 10.032
EBIT 1.246 1.226 2.472 3.562 4.096
Resultat før skat (EBT) 1.209 1.228 2.437 3.531 4.082
Nettoresultat 931 946 1.877 2.719 3.143
Finansielle indtægter -7 37 30 20 66
Finansielle omkostninger -30 -35 -65 -51 -79
Distributionsomkostninger -1.077 -1.067 -2.144 -314 -4.131
EBITDA 1.401 1.368 2.769 3.955 4.624
Forsknings- og udviklingsomkostninger -152 -138 -290 -380 -509
Aktionærers andel af resultat 931 946 1.877 2.719 3.143
Finansielle poster (netto) -37 2 -35 -31 -13
Særlige poster         -750
EBIT før særlige poster 1.246 1.226 2.472 3.562 4.846
Administrationsomkostninger -153 -148 -301 -423 -561
Produktionsomkostninger -1.259 -1.175 -2.434 -3.471 -4.649

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 5.064 4.214 5.064 4.499 5.068
Egenkapital (aktionærers andel) 5.064 4.214 5.064 4.499 5.068
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 12.511 12.883 12.511 11.280 11.007
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.982 8.220 6.982 6.317 5.309
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 465 449 465 464 630
Immaterielle aktiver 2.458 2.532 2.458 1.430 1.397
Materielle aktiver 2.928 2.919 2.928 2.762 2.925
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.903 5.968 5.903 4.634 4.843
Vare- og driftsbeholdninger 1.742 1.626 1.742 1.502 1.518
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.819 2.689 2.819 2.769 2.679
Likvide beholdninger 442 545 442 424 546
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.608 6.915 6.608 6.646 6.164
Aktiver i alt 12.511 12.883 12.511 11.280 11.007
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.447 8.669 7.447 6.781 5.939
Finansielle aktiver   501   442 521

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 32,10 32,70 32,40 32,60 27,90
EBITDA-margin 36,10 36,40 36,30 36,20 31,50
Bruttomargin/dækningsgrad 67,60 68,70 68,10 68,30 68,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         46
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         69

Pengestrøm

  2017H1 20169M 2016Y 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.905 -2.903 -2.868 -2.963 -2.898
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.206 -59 -603 -468 -777
Pengestrøm fra driften 558 1.702 3.028 3.337 3.149

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.