Pleasure

Nyheder på gazellekonferencerne 2015

Ny digital gazellepris inspirerer til vækst
- sådan skaber du vækst i din virksomhed

I år øger vi aktiviteterne omkring Børsen gazelle. Ud over de traditionelle gazellepriser, som uddeles til 4 regionale vindere og til én samlet vinder for hele Danmark, vil vi fra i år også uddele en digital gazellepris i samarbejde med Google Danmark.

Flere og flere gazellevirksomheder bruger i stigende grad it til at øge væksten, og den hastigt øgede digitalisering er blevet et redskab til hurtigere vækst.
Det er en udvikling, som vi gerne vil støtte, da det er en måde, hvorpå hele Danmark kan øge sin økonomiske vækst. De virksomheder, som bruger digitalisering på den mest effektive og optimale måde og derved har øget deres vækst hurtigst, vinder den digitale gazellepris.
Børsens chefredaktør, Niels Lunde, og Børsens debatredaktør, Thomas Bernt Henriksen deltager i gazellekonferencerne i Aalborg, Aarhus, Billund og København og vil inspirere til øget vækst sammen med interessante talere og en entusiastisk prisuddeler. Anders Krab-Johansen, ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør for Børsen, deltager også i gazellekonferencen i København.

Vi fokuserer i stigende grad på, at gazellevinderne skal hyldes og inspirere andre virksomheder til øget vækst. Vækstvirksomheder, som endnu ikke er blevet gazeller, kan få gode råd om, hvordan de kan øge væksten og måske endda blive gazeller næste år.

Tilmeldingen er allerede i gang og sker øverst til højre på denne side.

Vi kan love jer, at det bliver nogle interessante gazellekonferencer 2015.Artikler om gazellerne

Artikelbrug

Ifølge lov om ophavsret er det kun tilladt at tage en papirkopi af artikler til privat brug. Yderligere kopiering må kun ske efter aftale med Dagbladet Børsens chefredaktion. Henvendelse skal ske til Peter Utzon på email: peut@borsen.dk

Gazellekriterier

Referencevirksomhed

■ A/S eller ApS (Pengeinstitutter er undtaget kravet).
■ Min. 1 mio. kr. i omsætning eller 0,5 mio. kroner i bruttoresultat
■ Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Regnskabsperioder på under 12 måneder i udgangsåret frasorteres. Regnskabsperioder på over 12 mdr. i slutåret frasorteres.

Vækstvirksomhed

■ Kravene for at være referencevirksomhed skal være opfyldt.Der skal være vækst i omsætningen/bruttoresultatet i hvert af regnskabsårene. Summen af det primære resultat skal være positivt.

Gazellevirksomhed

■ Kravene for at være vækstvirksomhed skal være opfyldt. Omsætningen/bruttoresultatet skal mindst være fordoblet i løbet af de seneste fire år.

Gazellevinder

For at blive kåret som regionsvinder eller landsvinder ved Børsens gazellekåringer skal virksomheden som minimum have ti ansatte ifølge regnskabet eller oplysninger fra cvr.

Tilmeld dig konferencerne

AalborgAarhusBillundKøbenhavn


Partnere

Seneste Gazelle tillæg

 

 

Bestil statuette

Spørgsmål og svar

Hvad er en gazelle?
Hvordan bliver en virksomhed kåret?

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om gazellerne i vores oftest stillede spørgsmål
 

Historie

Dagbladet Børsen har siden 1995 hvert år identificeret Danmarks vækstelite, og gazellen er med tiden blevet en del af det danske sprog som et synonym for virksomheder i vækst.

Udvælgelsen gennemføres af Greens Analyseinstitut og kriterierne er objektive og bygger på data fra Bisnode Credit A/S.

Kort fortalt er definitionen på en gazelle: En virksomhed, der i løbet af de seneste fire regnskabsår har haft kontinuerlig vækst i omsætning eller bruttoresultat, og som samlet set har mere end fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet i perioden.
π