Gazelle Accelerator-konferencer 2017

Gazellerne er de virksomheder, der løber stærkest herhjemme. Se dem accelerere væksten yderligere live på scenen på Børsen Gazelle Accelerator-konferencer, hvor de møder op med en konkret problemstilling, der bliver vendt, drejet og udfordret.

Så mød op, lyt, og lær af ekspertråd og andres erfaringer og udfordringer.

Vi afholder gazelle accelerator i hele Danmark og åbner for tilmelding snarest.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
2.maj i Aalborg
10.maj i Aarhus
16.maj i Middelfart
18.maj i København

Formålet med Gazelle Accelerator er, at skabe et forum for gazellevirksomhederne i Danmark med fokus på, hvordan danske gazeller kan øge deres vækst endnu mere. Med udgangspunkt i virkelige cases fra gazellevirksomhederne, fokuserer Gazelle Accelerator på de problematikker, hurtigt voksende virksomheder kan opleve.